12 zdań z „jest”

Przykładowe zdania i zwroty z wyrazem jest i innymi wyrazami pochodnymi od niego.

« Poniższy tekst jest fragmentem z XVI-wiecznego Kodeksu Florenckiego, pochodzącym z pism Fray Bernardino de Sahagún, księdza i wczesnego kronikarza historii Azteków. »
« Architektoniczne piękno tego miasta jest bezkonkurencyjne. »
« Miasto Jerozolima jest świętym miejscem dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów. To właśnie tutaj król Salomon zbudował Świątynię w 10 wieku p.n.e. »
« "Musisz wiedzieć, że jest to największy pałac, jaki kiedykolwiek istniał .... Sufit jest bardzo wysoki, a ściany pałacu są całe pokryte złotem i srebrem." »
« "Pałac jest również ozdobiony przedstawieniami [rzeźbionymi i złoconymi] smoków, bestii i ptaków, rycerzy i bożków oraz różnych innych przedmiotów. A na suficie też nic nie widać, tylko złoto, srebro i farbę". »
« Trudno jest generalizować na temat Afryki Zachodniej, która była związana z powstaniem i rozprzestrzenianiem się islamu. »
« Instytucja niewolnictwa nie jest zjawiskiem nowym. Większość cywilizacji praktykowała jakąś formę niewolnictwa i ludzkiej służby, a afrykańskie imperia nie różniły się od nich. »
« Historia świata atlantyckiego jest historią globalnej migracji, migracji napędzanej w dużej mierze przez działania i aspiracje rządzących Europą wodzów. »
« Teren jest tam wysoki, z wieloma górami i szczytami nieporównywalnie wyższymi niż w centralnej części wyspy. »
« Jest tam miód, jest wiele gatunków ptaków i wielka różnorodność owoców. »
« Wejście Holendrów do świata atlantyckiego jest częścią większej historii religijnego i imperialnego konfliktu we wczesnej epoce nowożytnej. »
« Błędem jest jednak założenie, że we wczesnych latach europejskiej eksploracji wszyscy Afrykanie przybyli do Ameryki jako niewolnicy; niektórzy byli wolnymi ludźmi, którzy uczestniczyli w wyprawach, na przykład służąc jako konkwistadorzy u boku Cortésa w jego ataku na Tenochtitlán. »

Przykłady zdań z podobnymi słowami

diccio-o.com - 1998 - 2022